Τι προβλέπει η νομοθεσία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι υποχρεωτικό να ταυτοποιήσουμε ηλεκτρονικά το ζώο μας. Αυτό πραγματοποιείται στα κτηνιατρεία από τον εγκεκριμένο κτηνίατρο, τοποθετώντας μικροτσίπ στην αριστερή πλευρά του λαιμού. Μετά την τοποθέτηση, εκδίδονται δύο πιστοποιητικά: ένα διατηρεί ο ιδιοκτήτης και ένα προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά, συστημένα, στον οικείο δήμο υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη. Για την παράλειψη της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της προσκόμισης του πιστοποιητικού στο δήμο, επιβάλλονται πρόστιμα 300 ευρώ.

Επιπλέον, αν πρόκειται για κουτάβι ή γατάκι, πρέπει να μεριμνήσουμε για βιβλιάριο υγείας, προτού πάρουμε το ζώο από το χώρο όπου γεννήθηκε και οπωσδήποτε πριν γίνει το ζωάκι 2 μηνών ή σε λιγότερο από 1 μήνα από τότε που το αποκτήσαμε.

Πρέπει:

 • να τηρούμε τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να φροντίζουμε για την εξέτασή του σε κτηνίατρο. Η απόδειξη της εξέτασης πραγματοποιείται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου. Η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας και η αποφυγή της εξέτασης από τον κτηνίατρο επισύρουν πρόστιμο 300 ευρώ.
 • να εξασφαλίζουμε άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα, ούτως ώστε να επιτρέπει στο ζώο μας να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να παρεμποδίζονται

οι φυσικές κινήσεις του, η ευζωία και η άσκησή του.

 • να καθαρίζουμε το περιβάλλον από τα περιττώματα του ζώου.
 • να φροντίζουμε για τη στείρωσή του, εφόσον δεν επιθυμούμε νεογέννητα ζώα ή δεν μπορούμε να τα διαθέσουμε σε νέους ιδιοκτήτες.
 • να μεριμνούμε ώστε στον περίπατο του σκύλου να υπάρχει πάντα συνοδός.
 • να κρατάμε το σκύλο μας δεμένο κατά τον περίπατο και να βρισκόμαστε σε μικρή απόσταση από αυτόν για την αποφυγή ατυχημάτων, είτε είμαστε οι ίδιοι που τον συνοδεύουμε, είτε κάποιος άλλος. Η μη τήρηση του μέτρου επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ.
 • να παίρνουμε κατάλληλα μέτρα, ώστε να μη φεύγει ελεύθερα ο σκύλος μας από το χώρο της ιδιοκτησίας μας και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.
 • να τοποθετήσουμε σε ευκρινές σημείο τη μεταλλική κονκάρδα ύστερα από τον αντιλυσσικό εμβολιασμό.
 • να εφοδιαστούμε με διαβατήριο, εάν πρόκειται να ταξιδέψουμε με το ζώο μας στο εξωτερικό.
 • να δηλώσουμε μέσα σε πέντε ημέρες την απώλεια του ζώου μας σε κτηνίατρο για να ενημερωθεί η ηλεκτρονική του καρτέλα.
 • να ενημερώσουμε τον πιστοποιημένο κτηνίατρο για τυχόν μεταβολές των στοιχείων μας, που έχουν περαστεί στη βάση δεδομένων και αφορούν είτε σε εμάς τους ίδιους (π.χ. αλλαγή δ/νσης, τηλεφώνου, αριθμού ταυτότητας) είτε στο ζώο μας, το οποίο έχουμε δηλώσει στο όνομά μας (π.χ. αλλαγή ιδιοκτήτη), το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την αλλαγή, ούτως ώστε να επικαιροποιηθούν οι πληροφορίες.

Ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκαλέσει το ζώο μας.

Αν διαθέτουμε κυνηγόσκυλο, οφείλουμε να έχουμε μαζί μας ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας στο κυνήγι ή οποτεδήποτε μετακινούμε το σκύλο μας. Το μεταφορικό μέσο πρέπει να διαθέτει επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό, για να ικανοποιούνται οι φυσιολογικές ανάγκες του σκύλου. Επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ για κατοχή μη ενημερωμένου βιβλιαρίου κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μετακίνησης.

Απαγορεύεται η εγκατάλειψη του ζώου μας. Σε περίπτωση που θέλουμε να το αποχωριστούμε, πρέπει να ενημερώσουμε την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, όπου κατοικούμε. Επιπλέον, παραδίδουμε σε αυτούς και παίρνουμε από πιστοποιημένο κτηνίατρο, αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου μας από την ψηφιακή βάση δεδομένων καταγραφής των ζώων συντροφιάς. Εκεί θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου. Η εγκατάλειψη του ζώου χωρίς να τηρηθούν οι παραπάνω διαδικασίες επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ.

CategoryUncategorized

© 2019 Ιωάννης Μαργαρίτης,
All Rights Reserved | Powered by Κατασκευή Ιστοσελίδων - Χρυσός Οδηγός

Τηλέφωνο επικοινωνίας        6977 790190